NEWS & EVENTS

Nov
11
Fri
2022
2nd Jumuah: Shaykh Ahmed Hatim
Nov 11 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah:
Nov 11 @ 1:30 pm – 2:30 pm
Nov
18
Fri
2022
1st Jummah:
Nov 18 @ 12:00 pm – 1:00 pm
1st Jummah: Shaykh Ibad Wali
Nov 18 @ 12:30 pm – 1:00 pm
2nd Jumuah:
Nov 18 @ 1:30 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah: Mufti Azeem Uddin
Nov 18 @ 1:30 pm – 2:00 pm
Nov
25
Fri
2022
1st Jummah:
Nov 25 @ 12:30 pm – 1:00 pm
1st Jummah: Imam Abdullah
Nov 25 @ 12:30 pm – 1:30 pm
2nd Jumuah: Br. Hassan Mujeeb
Nov 25 @ 1:30 pm – 2:30 pm
Dec
2
Fri
2022
1st Jummah: Imam Abdullah
Dec 2 @ 12:30 pm – 1:00 pm