NEWS & EVENTS

Sep
8
Fri
2023
2nd Jumuah: Br. Mustafa
Sep 8 @ 2:30 pm – 3:00 pm
Sep
15
Fri
2023
1st Jumuah: Mufti Abdullah
Sep 15 @ 1:30 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah:
Sep 15 @ 2:30 pm – 3:00 pm
2nd Jumuah: Br. Haytham
Sep 15 @ 2:30 pm – 3:00 pm
Sep
22
Fri
2023
1st Jumuah: Mufti Abdullah
Sep 22 @ 1:30 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah:
Sep 22 @ 2:30 pm – 3:00 pm
2nd Jumuah: Br. Haytham
Sep 22 @ 2:30 pm – 3:00 pm
Sep
29
Fri
2023
1st Jumuah: Br. Amin ur Rahman
Sep 29 @ 1:30 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah:
Sep 29 @ 2:30 pm – 3:00 pm
2nd Jumuah: Br. Haytham
Sep 29 @ 2:30 pm – 3:00 pm