NEWS & EVENTS

Sep
2
Fri
2022
1st Jummah: Shaykh Sohel Mangera
Sep 2 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah: Br. Hassan Mujeeb
Sep 2 @ 2:00 pm – 3:00 pm
Sep
9
Fri
2022
1st Jummah: Br. Ehsam
Sep 9 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah:
Sep 9 @ 2:00 pm – 3:00 pm
2nd Jumuah: Sheikh Abu Jihad
Sep 9 @ 2:00 pm – 3:00 pm

Syrian Forum USA

Sep
16
Fri
2022
1st Jummah: Br. Haytham
Sep 16 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah: Br. Hasan Mujeeb
Sep 16 @ 2:00 pm – 3:00 pm
Sep
23
Fri
2022
1st Jummah:
Sep 23 @ 1:00 pm – 2:00 pm
1st Jummah: Haytham
Sep 23 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah: Sh. Wesley Jordan
Sep 23 @ 2:00 pm – 3:00 pm