NEWS & EVENTS

Nov
25
Fri
2022
1st Jummah:
Nov 25 @ 12:30 pm – 1:00 pm
1st Jummah: Imam Abdullah
Nov 25 @ 12:30 pm – 1:30 pm
2nd Jumuah: Br. Hassan Mujeeb
Nov 25 @ 1:30 pm – 2:30 pm
Dec
2
Fri
2022
1st Jummah: Imam Abdullah
Dec 2 @ 12:30 pm – 1:00 pm
2nd Jumuah: Shaykh Abdulraouf Alkhawaldeh
Dec 2 @ 1:30 pm – 2:00 pm
Dec
9
Fri
2022
1st Jummah:
Dec 9 @ 12:30 pm – 1:00 pm
2nd Jumuah:
Dec 9 @ 1:30 pm – 2:00 pm
Dec
16
Fri
2022
1st Jummah:
Dec 16 @ 12:30 pm – 1:00 pm
2nd Jumuah:
Dec 16 @ 1:30 pm – 2:00 pm
Dec
23
Fri
2022
1st Jummah:
Dec 23 @ 12:30 pm – 1:00 pm