NEWS & EVENTS

Sep
23
Fri
2022
1st Jummah:
Sep 23 @ 1:00 pm – 2:00 pm
1st Jummah: Haytham
Sep 23 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah: Sh. Wesley Jordan
Sep 23 @ 2:00 pm – 3:00 pm
Sep
30
Fri
2022
1st Jummah:
Sep 30 @ 1:00 pm – 2:00 pm
1st Jummah: Moulana Anas Jamaluddin
Sep 30 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah: Hassan Mujeeb
Sep 30 @ 2:00 pm – 3:00 pm
Oct
7
Fri
2022
1st Jummah:
Oct 7 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah:
Oct 7 @ 2:00 pm – 3:00 pm
Oct
14
Fri
2022
1st Jummah:
Oct 14 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2nd Jumuah:
Oct 14 @ 2:00 pm – 3:00 pm